Niezależnie więc od tego, czy jesteś specjalistą, studentem, czy dopiero zaczynającym pracę adeptem możesz zgłębić swój rozwój osobisty , poszerzyć horyzonty myślowe, zwiększyć samoświadomość, efektywność, a w rezultacie stać się specjalistą w swojej dziedzinie czy nurcie. Dzięki konferencjom, szkoleniom i warsztatom jakie zbieramy na tej stronie ,możesz być zawsze na bieżąco i wybrać dla siebie coś skrojonego i dla Ciebie i dla nurtu, który studiujesz lub w którym pracujesz. Może szkolenia czy warsztaty, które tu znajdziesz są specyficzne, czasochłonne lub kosztowne, bo wiąże się z kilkudniowym albo kilkutygodniowym kursem, ale pamiętajmy, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie.

Studia podyplomowe

Rozwój osobisty jest niezwykle ważny w życiu każdego człowieka. Dzięki niemu człowiek organizuje sobie przestrzeń do osiągania wyznaczonych celów. Jest on także istotny dla studentów, adeptów psychologii i psychologów. Należy pamiętać o ciągłym postępie w zakresie psychologii. By móc efektywnie pomagać innym , absolwenci psychologii i psycholodzy powinni podejmować dokształcanie się, szczególnie z dziedzin, które uprawiają. Rzetelna, kompletna merytoryka jest niezbędna do diagnozowania problemów z jakimi spotykają się w pracy psychologowie.

Metody relaksacyjne

Praca psychologa związana jest ze stresem, swoim i cudzym. Efektywność pomocy psychologicznej jest uzależniona także od stanu emocjonalnego terapeuty. By zachować równowagę psychiczną i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz uniknąć stresu chronicznego, spowodowanego eskalacją stresu swojego ,poprzez cudzy, wskazane jest stosowanie technik relaksacyjnych.

Szkoły psychoterapeutów

W pracy psychologa bardzo ważne miejsce zajmuje psychoterapia. Odpowiednio dobrana do indywidualnych potrzeb pacjenta potrafi zdziałać cuda. Dlatego istotnym elementem dokształcania się jest udoskonalanie swych umiejętności psychoterapeutycznych, by efektywniej pomagać pacjentom/klientom. Proponujemy linki szkół, które zajmują się nauką różnych metod psychoterapii. Warto zapoznać się z nurtami , które polecamy.

Nurt humanistyczny

Terapie humanistyczne to ,ogólna nazwa niektórych form psychoterapii. Zalicza się do niej m.in: psychoterapię rogersowską. Ta terapia opiera się na założeniu, że każdy ma możliwości wykorzystania całego swojego potencjału. Słuchając pacjenta terapeuta interpretuje jego słowa, postawę, zachowania, uświadamiając mu, co naprawdę mówi i co czuje. Celem terapii jest samorealizacja i pomoc w zwiększaniu poczucia własnej wartości.

Gestalt

Metoda psychoterapii gestaltu oparta na założeniach teorii gestalt. Zgodnie z nią, proces terapeutycznych zmian polega na pomaganiu pacjentowi w ponownym odkryciu mechanizmów, których używał do kontroli swojej świadomości, a poprzez to osiągnięcie stopnia integracji, który ułatwi własny rozwój

Nurt poznawczo-behawioralny

Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego. Wykorzystuje się ją głównie w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym lub lękowym.

Nurt psychodynamiczny

To metoda leczenia problemów psychicznych, wywodząca się z psychoanalizy i opierająca się na tych samych założeniach teoretycznych co koncepcja stworzona przez Zygmunta Freuda. Podstawową ideą psychoterapii psychoanalitycznej jest badanie funkcjonowania własnego umysłu oraz stopniowe pogłębianie rozumienia siebie.

Kursy i szkolenia

Szkolenia są formą udoskonalania zasobów jakimi dysponuje człowiek. W pracy psychologa jest bardzo ważne udoskonalanie umiejętności interpersonalnych, motywacyjnych, empatii, samoświadomości, samoregulacji, czyli czynników składowych inteligencji emocjonalnej. Korzystanie ze szkoleń pozwala na rozwój zasobów dzięki którym, psycholog może skuteczniej pomagać swoim pacjentom. Rozwijane przez studentów psychologii i psychologów umiejętności pozwalają też na ochronę ich własnej osoby.

Trening interpersonalny

Trening asertywności

Inne

Oferty pracy

Pierwsza praca daje zdobycie cennych umiejętności i wzbogacenie kompetencji. Jest też dobrym przygotowaniem praktycznym, przed otwarciem własnego gabinetu psychologicznego. Proponujemy linki do portali, na których można znaleźć najnowsze oferty pracy dla zawodu psychologa.

Kanały na Youtube

Gdzie praktyki?

Kliknij aby zobaczyć listę rodzajów placówek

Ważne linki