Gdzie odbyć praktyki na kierunku psychologia?

W tej zakładce , póki co, proponujemy miejsca w których, można odbyć praktyki zawodowe. W późniejszym czasie załączymy linki do stron placówek, które wyrażą zgodę na taką akcję.
Psychologia zdrowia i jakości życia

 • poradnie zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • centra wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej
 • centra pomocy rodzinie
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • ośrodki profilaktyki i leczenia uzależnień
 • ośrodki resocjalizacyjne, zakłady karne
 • komendy policji
 • ośrodki adopcyjne, domy samotnej matki, domy dziecka
 • pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • świetlice środowiskowe i ośrodki socjoterapii
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • MOPS, GOPS
 • Szkoły specjalne, szkoły integracyjne
 • Ośrodki dla niewidzących i niesłyszących
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Hospicja
 • inne instytucje o profilu adekwatnym do specjalności.

Proponowane instytucje i placówki do odbywania praktyk na specjalności : Psychologia kreatywnego rozwoju

 • Firmy doradztwa personalnego
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy i działy PR i HR,
 • Firmy konsultingowe, coachingowe
 • Agencje reklamowe
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Centra wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej
 • Centra pomocy rodzinie
 • Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • Szkoły , przedszkola
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 • Świetlice środowiskowe, terapeutyczne
 • Ośrodki interwencji środowiskowej
 • Organizacje pozarządowe, których działalność wiąże się bezpośrednio z niesieniem pomocy psychologicznej
 • Urzędy pracy
 • inne instytucje o profilu adekwatnym do specjalności.

Psychologia w biznesie:

 • Firmy doradztwa personalnego
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy i działy PR i HR,
 • Firmy konsultingowe, coachingowe
 • Agencje reklamowe
 • Instytucje pozarządowe świadczące usługi dla rynku pracy
 • Urzędy pracy
 • inne instytucje o profilu adekwatnym do specjalności.