Metoda projektowa

           Nasza psychobaza jest projektem działania lokalnego. I oprócz warsztatów, ćwiczeń, wykładów i różnych seminariów jest sposobem nauczania. Metoda projektowa jest podstawową metodą nauczania praktycznego w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi , której jesteśmy studentami. Ten sposób nauczania został wdrożony na wszystkich kierunkach studiów, dla każdego roku akademickiego. Metoda projektowa polega na, samodzielnym realizowaniu przez studentów, postawionych przed nimi zadań, przygotowanych przez wykładowcę na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

           W Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi projekt, jako metoda nauczania został wprowadzony w roku akademickim 2005/2006 za sprawą dr prof. AHE M. K. Stasiaka pod nazwą „Nauczanie przez projekty i problemy”. Zespół specjalistów z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości, zajmuje się opieką nad metodą, monitoringiem i projektowaniem nowych narzędzi, co pozwala nam ,studentom, na zmianę w pojmowaniu, miejsca człowieka w otaczającym nas świecie i zdobycie wiedzy empirycznej. Projekt wymaga od studentów samodzielnej pracy, przez co uczestnicy uczą się odpowiedzialności, dokonywania samooceny, następuje rozwój samoświadomości i umiejętności podejmowania decyzji w grupie, wyrażania własnych opinii, dyskutowania, słuchania innych, poszukiwania kompromisów, dokonywania oceny swojej pracy i innych. . W akcji w środowisku lokalnym uczniowie nabywają umiejętności układania harmonogramów pracy, planowania ewentualnego budżetu, poszukiwania osób wspierających przedsięwzięcie, przewidywania i pokonywania trudności.

           Taka metoda, w której student uczy studenta przynosi największe korzyści pod względem przyswajania wiedzy. Zatem przy realizacji zagadnienia metodą projektów zachodzi lepsze nauczanie niż tradycyjnym wykładem.

Kim jesteśmy?

            Jesteśmy studentami psychologii Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Łodzi. Na co dzień zajmujemy się dość typowymi, przyziemnymi rzeczami. Pracujemy, borykamy się z problemami życia codziennego, wychowujemy dzieci i właśnie studiujemy. Wybraliśmy psychologię , bo wszyscy potrzebowaliśmy zmiany (jedni świadomie , inni przez przypadek) w swoim monotonnym życiu.

            Dzięki zgłębianiu tajników tej dziedziny nasz rozwój osobisty nabrał rozpędu i wzrosła nasza motywacja do działania. Studiując już od jakiegoś czasu, nietrudno nam było zorientować się, że psychologia nie jest łatwą dziedziną. Wielu z nas początkowo uważało że, wystarczy posiąść wiedzę intelektualną dotyczącą tej nauki i już możemy stać się świetnymi psychologami. Nic bardziej mylnego! Psychologia w ostatnim czasie dość prężnie się rozwija. Diagnozuje się i bada nowe zaburzenia psychologiczne, emocjonalne czy somatyczne. Wiedza o psychologii , którą zdobywamy na studiach podlega ciągłej ewolucji i wymaga poznania nie tylko teoretycznego , ale i praktycznego. Praktyka to, nie tylko kontakt z klientem, to przede wszystkim, doświadczenie na własnej skórze wielu technik i terapii. Fakt ten wymaga więc od studentów jak i psychologów pracy nad doskonaleniem się. Jednak jak tego dokonać? Gdzie szukać szkoleń, warsztatów czy kursów? Gdzie zapoznać się z nowinkami psychologicznymi? Skąd czerpać wiedzę na temat nowych terapii i zajęć typu Mindfulness?

           Te ,nurtujące nas pytania ,doprowadziły do zakiełkowania w naszych umysłach pomysłu o psychobazie, miejscu w którym, będzie można znaleźć wszelkie nowinki psychologiczne z pewnych źródeł, a nie od domorosłych znawców psychologii, pewne informacje dotyczące: kursów i warsztatów, działających grup wsparcia wszelkich zaburzeń na tle psychologicznym (od zaburzeń zachowania u dzieci, młodzieży i dorosłych, przez uzależnienia , do chorób na tle somatycznym), opis i dostępność terapii psychologicznych, ćwiczeń relaksacyjnych oraz Mindfulness itp. Mamy nadzieję, iż wiedza osób zaangażowanych w ten projekt oraz determinacja i zorientowanie na cel doprowadzą do rozwoju naszej psychobazy. Studenci, adepci i psychologowie będą mogli czerpać z naszej bazy , kiedy tylko zaistnieje u nich taka potrzeba , wiedzę na temat najnowszych nowinek psychologicznych, terapii , instytucji i wykorzystać to w celu, uzupełnienia swojej wiedzy intelektualnej lub jako wsparcie w swojej pracy zawodowej .